Leitung

Saiko Shihan Martin Wälchli

Karate-Do, Ninjutsu, Kobudo, Iaido, Goshin Jutsu, Ju Jutsu

Dan-Experte

Soke Murakamikai

Soke Heian Budo

Kyoshi Anna Petran

Karate-Do, Ninjutsu, Kobudo, Iaido, Ju Jutsu, Taijiquan, Qigong, Wushu Kung Fu

Dan-Expertin

Soke Dai Heian Budo & Murakamikai

Renshi Janine Jüni

Karate-Do, Goshin Jutsu

Soke Dai Heian Budo & Murakamikai

Renshi Sonja Nydegger

Karate-Do, Goshin Jutsu

Soke Dai Heian Budo & Murakamikai

Sensei Marcel Schär

Karate-Do, Goshin Jutsu

Sensei Martin Zbinden

Karate-Do

Renshi Bernard Torriani

Karate-Do

Sensei Kevin Wenger

Karate-Do

Sensei Dominik Pauli

Karate-Do

Sensei Florence Aellen

Karate-Do, Goshin Jutsu, Ninjutsu, Kobudo, Iai Jutsu, Ju Jutsu

Sensei Reto Schwarz

Karate-Do, Iai Jutsu, Ninjutsu, Kobudo Ju Jutsu

Sensei Christoph Riedwyl

Karate-Do

Senpai Nic Dorner

Karate-Do

Sensei Gereon Jachertz

Karate-Do

impressum